Ściany w budynkach szkieletowych

6 września 2016Bez kategorii Standard

Osobną kategorię ścian stanowią ściany w budynkach szkieletowych. Konstrukcję nośną budynku szkieletowego stanowi szkielet składający się ze słupów i belek drewnianych lub stalowych. Ściany zewnętrzne w konstrukcjach szkieletowych powstają poprzez obudowanie szkieletu zewnętrzną i wewnętrzną warstwą wykończeniową. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się warstwa materiału ocieplającego. Wewnętrzne ściany działowe mają również konstrukcję szkieletową, ale ich grubość jest zwykle mniejsza od grubości ścian zewnętrznych. Wypełniane są materiałem dźwiękochłonnym i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcja szkieletowa budynku stwarza możliwość uzyskania przestronnych, dużych wnętrz i rozmaitego ich podziału funkcjonalnego. Domy szkieletowe są lekkie, szybko się je buduje z uwagi na możliwość zastosowania prefabrykowanych elementów ściennych. Należy jednak zwracać uwagę na to drewno użyte do budowy szkieletu było dobrej jakości, odpowiednio sezonowane, o wilgotności nie większej niż 10%. Drewno zbyt wilgotne odkształca się i wypacza, co prowadzi do deformacji szkieletu i pękania ściennych płyt gipsowo-kartonowych, rozwoju grzybów i pleśni oraz zawilgocenia izolacji termicznej. Nie wolno też rezygnować z wykonania poszycia ścian tj. obicia szkieletu deskami, sklejką lub płytami drewnopochodnymi. Poszycia nie mogą zastąpić ułożone od wewnątrz płyty gipsowo-kartonowe, ponieważ nie zapewnią one ścianie dostatecznej sztywności. Należy zwrócić również szczególną uwagę na właściwe ułożenie wiatroizolacji i paroizolacji oraz zastosowanie właściwych materiałów do ich wykonania.